1. DENAfashion.lt prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis  2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“  bei 2001-06-29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklėmis“.

2. Kokybiškos pėdkelnės, kojinės, kojinaitės ir panašios prekes nekeičiamos. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas.

3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

3.4. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

4. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę originaliame įpakavime kartu su prašymu ir pirkimą parduotuvėje DENAfashion.lt įrodančiu dokumentu (PVM sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Vokiečių g. 91, LT-45261, Kaunas. Prašyme būtina nurodyti: vardą pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą, datą, prekės ar paslaugos įsigijimo data, prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, nusiskundimai dėl prekės, aplinkybės, kuriomis buvo pastebėtos netinkamos kokybės požymiai, kokią pagalbą prašoma suteikti.

Administratorius šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Administratoriui pašto paslaugas.

5. Administratorius visoms prekėms nesuteikia garantijos.

>